Day 1 : Tower Installation

Day 1 : Tower Installation

Day 2 : Loading & Installation

Day 2 : Loading & Installation

Day 3 : Loading & Installation

Day 3 : Loading & Installation

Day 4 : Loading & Cable

Day 4 : Loading & Cable

Day 5 : Loading & Cable

Day 5 : Loading & Cable

Day 6 : Loading & Installation

Day 6 : Loading & Installation

Day 7 : Loading Cable

Day 7 : Loading Cable

Day 8 : Marking & Cable Loading

Day 8 : Marking & Cable Loading

Day 11 : Arrived at Kemaman Port

Day 11 : Arrived at Kemaman Port

Day 12 : Arrangement at Kemaman

Day 12 : Arrangement at Kemaman

Day 13 : Briefing & Inspection

Day 13 : Briefing & Inspection

Day 14 : Petronas Inspection

Day 14 : Petronas Inspection

Day 16 : Cable Test

Day 16 : Cable Test

Day 17 : Uraduct

Day 17 : Uraduct

Day 18 : Off to Angsi & Interview

Day 18 : Off to Angsi & Interview

Day 19 : Angsi Field

Day 19 : Angsi Field

Day 20 : J-Tube Opening

Day 20 : J-Tube Opening

Day 21 : J-Tube Opening

Day 21 : J-Tube Opening

Day 22 : J-Tube Opening with Rope

Day 22 : J-Tube Opening with Rope

Day 23 : Kerteh – Landing

Day 23 : Kerteh – Landing